Voormalig gehandicapten Sportvereniging Veghel is een vereniging die sport op maat biedt voor mensen met een beperking en is daarnaast een belangrijke ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden. Voor zowel recreanten als wedstrijdsporters, ongeacht leeftijd.

Het bestuur van Nautilus en voormalig LGSV e.o. bestaat uit vier leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder bestuurslid heeft een taak of een aandachtsgebied waar hij of zij verantwoordelijk of aanspreekpunt voor is.

Eenmaal per zes weken (m.u.v. de vakantiemaanden juli en augustus) komen wij bij elkaar en vergaderen wij over de vereniging. Het bestuur wordt ook geacht zich regelmatig te laten zien op de evenementen en sporten die de vereniging onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Mocht u hierin een interessante vrijwillige invulling vinden van uw tijd bent u uitgenodigd om contact op te nemen met VZ&PC Nautilus te Veghel

LGSV is er voor

Door intensieve samenwerking met de lokale overheid en landelijke (sport)organisaties kunnen wij u de volgende sporten aanbieden:

  • Zwemmen, zwemmen extra warm, aqua-joggen, aqua-gym

LGSV is er voor iedereen die is aangewezen op aangepaste sporten zoals:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • rolstoelgebruikers
  • visueel- en auditief beperkten
  • mensen met spasticiteit of andere spierziekte
  • hartpatiënten, reumapatiënten en cara patiënten
  • sporters die door een blessure (tijdelijk) hun favoriete sport niet kunnen beoefenen