Verenigingsbeleid

Het bestuur van LGSV heeft besloten dat  elke vrijwilliger die direct met leden werkt of betrokken is bij activiteiten waar leden aan meedoen een VOG verklaring dient te hebben. Helaas komt het soms voor dat begeleiders binnen sportverenigingen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen sportverenigingen aan het licht. Wij vinden dat LGSV een voortrekkersrol moet vervullen op tal van gebieden en daar hoort zeker de VOG verklaring bij. Het verplicht stellen van de VOG verklaring geeft meer zekerheid dat een persoon die eerder in de fout is gegaan niet de kans krijgt via een functie binnen onze vereniging weer in de fout te gaan.

Verklaring Omtrent Gedrag